LEE KUM KEE

Privacybeleid

VERKLARING INZAKE HET PRIVACYBELEID EN VERKLARING INZAKE HET VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Algemeen

Dit privacybeleid geeft u informatie over hoe Lee Kum Kee (Europe) Ltd. (aangeduid in dit privacybeleid met “wij", "we", "ons" of “onze”) uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt door uw gebruik van onze website. Dit privacybeleid geldt voor onze activiteiten binnen de Europese Unie (inclusief waar we producten verkopen aan individuen binnen de EU).

Lee Kum Kee (Europe) Ltd. is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en is de beheerder verantwoordelijk voor deze website. Lee Kum Kee (Europe) Ltd. is deel van de Lee Kum Kee Groep. Waar onze relatie met de Groep relevant is voor uw privacy hebben we hierover informatie verschaft in de secties hieronder (zie onder “Openbaar maken van uw persoonlijke gegevens” en “Overdragen van uw gegevens”).

We respecteren uw privacy en zetten ons in om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacybeleid beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken, en welke rechten u hebt met betrekking tot het gebruik van uw informatie.

Deze versie werd laatst bijgewerkt op 16 mei 2018, historische versies kunt u verkrijgen door contact met ons op te nemen.

Doel van dit beleid

In overeenstemming met onze verplichtingen onder de Europese wetgeving voor de bescherming van gegevens zal dit privacybeleid uiteenzetten hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken. Wij zijn de gegevensbeheerder met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Met name de onderstaande tabel in de sectie “Hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken” specificeert de doelstellingen waarvoor we uw persoonlijke gegevens als gegevensbeheerder mogen gebruiken. Waar we “u” en “uw” gebruiken in dit privacybeleid, adresseren we het individu wiens persoonlijke informatie we gebruiken als gegevensbeheerder.

Soorten verzamelde persoonlijke gegevens

Met persoonlijke gegevens wordt bedoeld alle informatie over een individu waardoor deze persoon kan worden geïdentificeerd. Het gaat hierbij niet om gegevens waarbij de identiteit verwijderd is (anonieme gegevens).

Met als doel het runnen van ons bedrijf, inclusief registratie en beheer van onze website en gerelateerde producten en diensten (inclusief relevante online diensten), kunnen we verschillende soorten persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Deze gegeven zijn als volgt gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificator, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens omvatten factuuradres, bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens omvatten gegevens over uw bankrekening en betaalkaart.
 • Transactiegegevens omvatten gegevens over betalingen aan en van u en andere gegevens over producten en diensten die u van ons gekocht hebt.
 • Technische gegevens omvatten uw IP-adres, login-gegevens, browsertype en -versie, tijdzone, locatie, types en versies plug-ins van uw browser, besturingssysteem en -platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om onze website te gebruiken.
 • Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen gedaan door u, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes, opleiding en beroep, hobby?s en vrijetijdsactiviteiten, andere gerelateerde producten en diensten waar u op geabonneerd bent, en demografie van uw familie en huishouden.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe uw onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van marketing van ons en derde partijen en uw voorkeuren op gebied van communicatie.

Indien we wettelijk gezien persoonlijke gegevens dienen te verzamelen, of vanwege de bepalingen van een contract dat we met u hebben, en u levert de gegevens niet die wij van u vragen, kan het zijn dat we het contract dat we met u hebben of met u aan het opstellen zijn niet kunnen nakomen (bijvoorbeeld om u te voorzien van goederen of diensten). In dat geval kan het zijn dat we een product dat, of dienst die u van ons afneemt moeten annuleren, maar als dat het geval is stellen we u daarvan op de hoogte.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, inclusief door middel van:

 • Directe interacties. U kunt ons gegevens leveren over uw identiteit, contactgegevens en financiële gegevens door het invullen van formulieren of door correspondentie met ons via post, telefoon, e-mail of anders. Dit omvat tevens persoonlijke gegevens die u levert wanneer u:
  • zich aanmeldt voor onze producten of diensten;
  • zich abonneert op onze diensten of publicaties;
  • een aanvraag doet voor marketingmateriaal;
  • meedoet aan een wedstijd, promotie of enquête, of
  • ons feedback geeft.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties: Tijdens uw interactie met onze website kunnen we automatisch technische gegevens over uw materiaal, browserhandelingen en -patronen verzamelen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door middel van cookies, server-logs en andere vergelijkbare technologieën. We kunnen ook technische gegevens van u ontvangen wanneer u andere websites bezoekt door gebruik van onze cookies.
 • Derde partijen of openbare beschikbare hulpmiddelen. We kunnen, zoals hieronder uiteengezet, persoonlijke gegevens over u ontvangen van verschillende derde partijen:
  • Technische gegevens van de volgende partijen:
   • analyseproviders zoals Google Analytics gebaseerd buiten de EU;
   • reclamenetwerken zoals Google AdWords gebaseerd buiten de EU, en
   • providers van zoekinformatie zoals Google, Bing, Yahoo, gebaseerd buiten de EU.
  • Contactgegevens, financiële gegevens en transactiegegevens van providers van technische, betalings- en leveringsdiensten.
  • Identiteits- en contactgegevens van handelaren in of verzamelaars van gegevens.
  • Identiteits- en contactgegevens van publiek beschikbare bronnen (zoals Companies House en het Electoral Register, gebaseerd in de EU).

Waar wij als gegevensbeheerder optreden met betrekking tot persoonlijke informatie zijn wij verplicht door de Europese wetgeving voor gegevensbescherming om duidelijk te zijn over de doelstellingen die we hebben met betrekking tot het verwerken van die persoonlijke gegevens en de rechtsgrondslagen waarop dit berust.

Waarom we uw gegevens gebruiken

Hieronder hebben we in een tabel een beschrijving uiteengezet van al de manieren waarop we van plan zijn uw persoonlijke gegevens te gebruiken, en de rechtsgrondslagen waarop dit berust. We hebben ook aangegeven wat onze rechtmatige belangen zijn indien van toepassing.

Let op dat we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken voor meer dan één wettige grond, afhankelijk van het specifieke doel waar we uw gegevens voor gebruiken. Neem contact met ons op indien u meer informatie wenst over de specifieke wettige grond waar we ons op baseren bij het gebruiken van uw persoonlijke gegevens indien meer dan één grond is aangegeven in de onderstaande tabel.

Marketing door ons en derde partijen

We willen u keuzes geven met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens, met name op het gebied van marketing en reclame.

We kunnen uw identiteit, contactgegevens, technische gegevens en gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig hebt, of van wat u wellicht interesseert. Zo besluiten we welke producten, diensten en aanbiedingen wellicht voor u interessant zijn.

U ontvangt marketing-communicaties van ons wanneer u producten of diensten van ons gekocht hebt als individuele klant of als u informatie van ons gevraagd hebt. In beide gevallen gebeurt dat alleen als u zich niet hebt afgemeld voor dergelijke marketing.

U kunt ons op elk moment vragen u niet langer marketingberichten te sturen door u af te melden via iedere e-mail die we u als onderdeel van een campagne sturen of door in te loggen op de website en de relevante hokjes aan- of uit te vinken om uw marketingpreferenties aan te passen.

Bewaren van uw persoonlijke gegevens

We bewaren uw informatie slechts zolang nodig is om het doel te bereiken waar het voor verzameld is. Dit doel kan ook vereisten omvatten op gebied van wetgeving, boekhouding of verslaggeving.

Om de passende bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, het type en de gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiele risico op schade door onbevoegd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doelen waar we uw persoonlijke gegevens voor verwerken en of we die doelen op een andere manier kunnen bereiken, en de van toepassing zijnde wettelijke vereisten.

Wettelijk gezien moeten we de basisinformatie over onze klanten (inclusief gegevens over contact, identiteit, financiën en transacties) zes jaar bewaren nadat ze geen klant meer zijn (om fiscale en juridische redenen).

In bepaalde gevallen kunt u ons vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen, zie: “Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming” voor meer informatie.

In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat deze niet langer met u geassocieerd kunnen worden) voor onderzoeks- of statistische doeleinden. In dat geval mogen we uw informatie blijvend gebruiken zonder u op de hoogte te stellen.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de onderstaande partijen om de activiteiten in bovenstaande tabel uit te kunnen voeren:

 • Alle dochterondernemingen, holdingvennootschappen en verbonden ondernemingen van, of ondernemingen gecontroleerd door, of onder gemeenschappelijke zeggenschap binnen de Lee Kum Kee Groep,
 • Elk persoon of elke onderneming die handelt in naam van de onderneming, of gezamenlijk binnen de onderneming, zoals onze dienstverleners inclusief hostingdiensten en reclame- en e-mailserviceproviders,
 • Elke partij op bevel van een rechtbank of bevoegde instantie. Indien we bijvoorbeeld door een rechtbank worden opgedragen bepaalde klantinformatie te leveren, dienen we deze informatie openbaar te maken aan de formeel aangestelde medewerker van de rechtbank of aan andere personen zoals opgedragen door de rechtbank.

Als we daarnaast kiezen om delen van onze onderneming of activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen, of als we van plan zijn een andere onderneming over te nemen of ermee samen te gaan, kunnen we uw persoonlijke informatie moeten delen met deze andere ondernemingen. Als onze onderneming aan veranderingen onderhevig is, kunnen nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens gebruiken op dezelfde manier als aangegeven in dit privacybeleid.

We eisen van alle derde partijen dat ze uw persoonlijke gegevens veilig en in overeenkomst met de wet behandelen. We staan niet toe dat externe aanbieders van diensten uw persoonlijke gegevens gebruiken voor eigen doelen. Het is hen alleen toegestaan uw persoonlijke gegevens te verwerken voor een specifiek doel en in overeenkomst met onze instructies.

Overdragen van uw gegevens

De Lee Kum Kee Groep is een wereldwijde organisatie. Persoonlijke informatie wordt bewaard op servers in verschillende internationale rechtsgebieden, en persoonlijke informatie kan worden verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte.

Wanneer uw persoonlijke gegevens buiten de EER gebruikt worden, zorgen we voor een vergelijkbare graad van bescherming door zeker te stellen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:

 • We dragen uw persoonlijke gegevens alleen over aan landen waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat ze persoonlijke gegevens voldoende beschermen. Voor meer informatie, zie de Europese Commissie: Toereikendheid van bescherming van persoonlijke gegevens in niet-EU landen.
 • Waar we bepaalde dienstverleners inzetten kunnen we specifieke contracten gebruiken, goedgekeurd door de Europese Commissie, waardoor persoonlijke gegevens dezelfde bescherming krijgen als in Europa. Voor meer informatie, zie de Europese Commissie: Modelcontracten voor het overdragen van persoonlijke gegevens aan derde landen.
 • Waar we dienstverleners binnen de VS inzetten, kunnen we gegevens aan hen overdragen als zij deel uitmaken van het 'Privacy Shield', waardoor ze verplicht zijn persoonlijke gegevens die gedeeld worden tussen Europa en de VS dezelfde bescherming te geven. Voor meer informatie, zie de Europese Commissie: EU-VS Privacy Shield.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat we gebruiken voor het overdragen van uw persoonlijke gegevens buiten de EEA.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk kwijtraken of gebruikt, ingezien, gewijzigd of openbaargemaakt worden op onbevoegde wijze. Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot medewerkers, agenten, aannemers en andere derde partijen die een zakelijke reden hebben voor deze toegang. Zij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen op aanwijzing van ons en hebben de plicht van geheimhouding.

We hebben maatregelen getroffen om met elk vermoeden van een schending van persoonlijke gegevens om te gaan en zullen u en alle van toepassing zijnde toezichtsorganen informeren indien we daar wettelijk toe verplicht zijn.

Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming

Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Dit kunnen o.a. de volgende rechten zijn:

 • Toegang tot uw persoonlijke informatie aanvragen (ook bekend als “toegangsverzoek van gegevenssubject”). Zo bent u in staat om een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u hebben en om te controleren of we deze rechtmatig verwerken.
 • Correctie aanvragen van de persoonlijke informatie die we over u hebben. Zo kunt u alle onvolledige of onjuiste informatie die we over u hebben corrigeren.
 • Het verwijderen van uw persoonlijke gegevens aanvragen. Hiermee kunt u ons vragen om persoonlijke gegevens de verwijderen als we geen goede reden hebben om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen als u gebruikmaakt van uw recht van bezwaar tegen verwerken (zie hieronder).
 • Bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonlijke informatie. Dit recht is van toepassing indien we (of een derde partij) legitieme redenen hebben en er is iets met betrekking tot uw persoonlijke situatie waardoor u bezwaar hebt tegen dergelijke verwerking. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden.
 • Beperking aanvragen met betrekking tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Hiermee kunt u ons vragen het verwerken van uw persoonlijke gegevens te onderbreken, bijvoorbeeld om de correctheid ervan te controleren of de reden voor verwerking.
 • Aanvragen om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere partij (bekend als het “recht op dataportabiliteit”).
 • Toestemming intrekken. Dit recht is alleen van toepassing indien we uw toestemming nodig hebben voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van het verwerken van uw gegevens voordat u uw toestemming introk.

Als u gebruik wilt maken van één of meer van de rechten hierboven, neem dan contact op met europe.enquiry@LKK.com.

Er zijn geen kosten verbonden aan het toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om van uw rechten gebruik te maken). We mogen echter kosten in rekening brengen als uw aanvraag ongegrond, repetitief of buitensporig is. Tevens mogen we uw aanvraag weigeren onder dergelijke omstandigheden.

Het kan zijn dat we specifieke informatie van u nodig hebben om uw identiteit te bevestigen om ervoor te zorgen dat u toegang krijgt tot uw persoonlijke informatie (of om gebruik te maken van uw rechten). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat er geen persoonlijke gegevens openbaar gemaakt worden aan personen die hier geen recht op hebben. We kunnen ook contact met u opnemen voor meer informatie met betrekking tot uw aanvraag zodat we sneller antwoord kunnen geven.

We streven ernaar om binnen een maand op alle legitieme aanvragen te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als uw aanvraag bijzonder ingewikkeld is of als u een aantal aanvragen ingediend hebt. In dat geval houden we u op de hoogte.

Wijzigingen aan het privacybeleid

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Indien we dit privacybeleid wijzigen zullen we het bijgewerkte privacybeleid tijdig op onze website plaatsen. Indien er wezenlijke wijzigingen plaatsvinden zullen we hier duidelijk over berichten.

Dit beleid is opgesteld in het Engels. Voor zover een vertaalde versie in strijd is met dit beleid, geldt de Engelse versie.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over dir privacybeleid, inclusief aanvragen om gebruik te maken van uw wettelijke rechten, neem dan contact op met ons privacyteam via de onderstaande gegevens.

Contactgegevens

Volledige naam van de juridische entiteit: Lee Kum Kee (Europe) Ltd.

E-mailadres: europe.enquiry@LKK.com

Postadres: 3 Harbour Exchange Square, Londen, Verenigd Koninkrijk. E14 9GE

Telefoonnummer: +44 (0) 2070687888

Verder advies over uw rechten kunt u verkrijgen via het kantoor van de Information Commissioner (https://.ico.org.uk/). U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in het VK voor de bescherming van gegevens, het kantoor van de Information Commissioner via https://ico.org.uk/concerns/ indien u denkt dat uw gegevens onwettig zijn verwerkt. We stellen het echter op prijs om met u te praten over uw zorgen voordat u contact opneemt met het kantoor van de Information Commissioner.

Als u niet in het VK woont kunt u contact opnemen met het kantoor van de Information Commissioner of de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in het land waar u woont. Informatie hierover kunt u via ons verkrijgen via de hierboven vermelde contactgegevens.

 

By accepting or continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies and our privacy policy